Aktualności

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

dodano: 2018-09-20 13:39:12

Na podstawie art. 19a ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2018 r., poz. 450 z poźn. zm.) zamieszcza się uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego złożoną przez Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Stepnickiej – Lokalna Organizacja Turystyczna ul. T. Kościuszki 4, 72-112 Stepnica. Zadanie: Niepodległa - warsztaty malarskie.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

czytaj więcej » Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Konsultacje - Programu Współpracy Gminy Stepnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok.

dodano: 2018-09-10 14:21:47

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica

z dnia 10 września 2018 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Uchwały Rady Miejskiej w Stepnicy w sprawie Programu Współpracy Gminy Stepnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok

czytaj więcej » Konsultacje - Programu Współpracy Gminy Stepnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

dodano: 2018-06-06 13:57:53

Na podstawie art. 19a ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2018 r., poz. 450) zamieszcza się uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego złożoną przez Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Stepnickiej – Lokalna Organizacja Turystyczna ul. T. Kościuszki 4, 72-112 Stepnica. Zadanie: Wakacyjny festyn – Bezpieczne wakacje.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

czytaj więcej » Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego

dodano: 2018-05-17 14:40:40

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert.Zarządzenie Nr 46/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

czytaj więcej » Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

dodano: 2018-05-07 12:52:15

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego.Na podstawie art. 19a ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2018 r., poz. 450) zamieszcza się uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego złożoną przez Ochotniczą Straż Pożarną w Stepnicy ul. B. Krzywoustego 26, 72-112 Stepnica. Zadanie: Turniej MDP.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

czytaj więcej » Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Szkolenie dla organizacji pozarządowych

dodano: 2018-04-30 14:58:59

logo projektu Fundacja Fundusz Współpracy wspólnie z Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich zaprasza na szkolenie dla stowarzyszeń, klubów oraz fundacji, które odbędzie się 7-8 maja 2018 r. w Hotelu Jan w Darłówku. Tematyka szkolenia obejmować będzie następujące zagadnienia: proces stanowienia prawa (w tym jawność oraz dostęp do informacji publicznej). Udział w szkoleniu jest nieodpłatny.

Szczegóły dotyczące szkolenia, rekrutacji dostępne są na stronie www.prawonawsi.pl

czytaj więcej » Szkolenie dla organizacji pozarządowych

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

dodano: 2018-04-23 14:30:50

Uproszczona Oferta Na podstawie art. 19a ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2018 r., poz. 450) zamieszcza się uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego złożoną przez Ochotniczą Straż Pożarną w Stepnicy ul. B. Krzywoustego 26, 72-112 Stepnica. Zadanie: Gminny Dzień Strażaka.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

czytaj więcej » Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego