Aktualności

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

dodano: 2017-05-29 14:40:30

Na podstawie art. 19a ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego złożoną przez Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Stepnickiej - Lakalna Organizacja Turystyczna ul. T. Kościuszki 4, 72-112 Stepnica. Zadanie Warsztaty fotograficzno-ekologiczne etap II.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

czytaj więcej » Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

dodano: 2017-04-28 15:08:14

Na podstawie art. 19a ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  zamieszcza się uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego złożoną przez Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Stepnickiej - Lakalna Organizacja Turystyczna ul. T. Kościuszki 4, 72-112 Stepnica.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

czytaj więcej » Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

dodano: 2017-04-19 11:42:48

Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica ogłasza otwarty konkurs na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Treść Zarządzenie i Ogłoszenia 

Wzór oferty 

czytaj więcej » Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

dodano: 2017-04-18 13:43:21

Na podstawie art. 19a ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  zamieszcza się uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego złożoną przez OSP Stepnica ul. B. Krzywoustego 26, 72-112 Stepnica.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego  

czytaj więcej » Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

dodano: 2016-12-30 09:55:11

Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica rozstrzygnął otwarty konkur ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych w 2017 r. 

Zarządzenie rozstrzygające konkurs 

czytaj więcej » Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert