Aktualności

Otwarty konkurs ofert

dodano: 2021-01-04 12:55:06

otwarty konkurs ofert

Zarządzenie Nr 3/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 4 stycznia 2021 r. 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 roku w Gminie Stepnica

czytaj więcej » Otwarty konkurs ofert

Rozsztrzygnięcie otwartego konkursu ofert

dodano: 2020-12-30 07:58:09

otwarty konkurs ofert

Zarządzenie Nr  128/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2021 roku w Gminie Stepnica

Do pobrania treść Zarządzenia Nr 128/2020

czytaj więcej » Rozsztrzygnięcie otwartego konkursu ofert

Rozsztrzygnięcie otwartego konkursu ofert

dodano: 2020-12-30 07:53:38

otwarty konkurs ofert

Zarządzenie Nr  127/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej – prowadzenia placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Stepnica w 2021 r.

Do pobrania treść Zarządzenia Nr 127/2020

czytaj więcej » Rozsztrzygnięcie otwartego konkursu ofert

Otwarty konkurs ofert

dodano: 2020-11-30 14:16:05

otwarty konkurs ofert ngo

Zarządzenie Nr 118/2020

Burmistrza  Miasta i Gminy Stepnica
z dnia 30 listopada 2020 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej – prowadzenia placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Stepnica w 2021 r.

czytaj więcej » Otwarty konkurs ofert

Otwarty konkurs ofert

dodano: 2020-11-30 13:20:00

otwarty konkurs ofert NGO

Zarządzenie Nr 119/2020

Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica
z dnia 30 listopada 2020 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2021 roku w Gminie Stepnica

czytaj więcej » Otwarty konkurs ofert

Informacja o wynikach konsultacji

dodano: 2020-10-06 13:24:05

logo ngo

INFORMACJA O WYNIKACH KONSULTACJI

Informacja o wynikach przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie „Programu współpracy Gminy Stepnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok”.

czytaj więcej » Informacja o wynikach konsultacji

Konsultacje - projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Stepnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok

dodano: 2020-09-18 15:01:26

logo ngo

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica

z dnia 18 września 2020 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Stepnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok

czytaj więcej » Konsultacje - projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Stepnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok