Zabytki

aktualizacja: 2015-11-24 22:00:44

Kościół parafialny pw. Św. Jacka Odrowąża z 1741 r.

Jest on budowlą o konstrukcji ryglowej, otynkowaną w 1840 r., na planie greckiego (równoramiennego) krzyża. Całkowita długość ramion wynosi 19 m (długość każdego z ramion po 4,5 m, szerokość 10 m). Wnętrze świątyni przykrywa podwyższony, odeskowany strop. Wyposażenie wnętrza jest barokowe: ołtarz i ambona z 1740 r., empory boczne, chóru oraz ławki z poł. XVIII w. Barokowy hełm, spłonął w pożarze wieży w 1997 r.

Nr i data wpisu do rejestru zabytków KI.20/41/63 z dnia 05.12.1963 r.

Kościół parafialny pw. Św. Jacka Odrowąża z 1741 r. Link otwiera powiększoną wersję zdjęcia.

Budynek mieszkalny (Leśniczówka) i gospodarczy wraz z przyległą posesją (XVIII w).

Budynek mieszkalny, dwukondygnacyjny, wolnostojący z dwuspadowym dachem, wzniesiony w konstrukcji ryglowej. Pola pomiędzy reglami wypełnione cegłą oraz tynkiem. Wnętrze częściowo przebudowane w XIX w.

Budynek gospodarczy (inwentarski) wzniesiony w 2-giej ćwierci XIX w. wolnostojący, usytuowany w północnej części podwórza, o konstrukcji ryglowej, o rzucie prostokąta z dachem dwuspadowym.

Ochronie podlega również teren posesji z licznym drzewostanem.

Nr i data wpisu leśniczówki do rejestru zabytków KI.9801/1/72 z dnia 24.03.1972 r. Nr i data wpisu, przyległego do leśniczówki terenu, do rejestru zabytków PSOZ/Szn/III/5340/88/92 z dnia 18.11.1992 r.

Budynek mieszkalny (Leśniczówka) i gospodarczy wraz z przyległą posesją (XVIII w) z loty ptaka. Link otwiera powiększoną wersję zdjęcia.

Budynek mieszkalny (Leśniczówka) i gospodarczy wraz z przyległą posesją (XVIII w) z loty ptaka z inne perspektywy. Link otwiera powiększoną wersję zdjęcia.

Obiekty proponowane do rejestru zabytków.

XIX - wieczny, neogotycki kościół parafialny p.w. Chrystusa Króla w miejscowości Żarnowo

XIX - wieczny, neogotycki kościół parafialny p.w. Chrystusa Króla w miejscowości Żarnowo. Link otwiera powiększoną wersję zdjęcia.

Polecamy stronę : http://stara.stepnica.org/