Aktualności

Apel do mieszkańców

dodano: 2020-03-26 14:41:45

                                           SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY STEPNICA

              Zwracamy się do Państwa prośbą o nie branie osobistego udziału w obradach XI Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy. Wykonując ustawowe obowiązki jesteśmy zobligowani zwołać i przeprowadzić do końca marca b.r. Sesję Rady Miejskiej. Przedmiotem obrad Sesji będzie 19 projektów uchwał, w tym niektóre uchwały zgodnie z porządkiem prawnym muszą być podjęte do końca marca bieżącego roku.

              Publiczny dostęp do obrad Sesji zostanie zachowany poprzez bezpośrednią na żywo transmisję internetową na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Naszej Gminy. Macie Państwo również, możliwość zapoznania się z projektami uchwał i innymi materiałami które będą przedmiotem obrad Sesji, ponieważ są one zamieszczone na stronie internetowej gminy. Swoje uwagi możecie Państwo przekazać radnym, którzy na pewno wykorzystają je w prowadzonej dyskusji.

               Szanowni Państwo przeprowadzenie Sesji Rady Miejskiej bez udziału publiczności i zaproszonych gości jest podyktowane troską o nasze bezpieczeństwo zdrowotne w obliczu zagrożenia koronawirusem SARS-Cov - 2.  

 Apelujemy o racjonalne i odpowiedzialne zachowanie oraz stosowanie się do rekomendacji służb sanitarnych, zostańmy w domach, chrońmy siebie i bliskich; nie narażajmy innych.

#ZostańWDomu     

 

       Agnieszka Makowska                                           Andrzej Wyganowski

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Stepnicy       Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica      

             

czytaj więcej » Apel do mieszkańców

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów zamknięty do odwołania

dodano: 2020-03-24 18:26:41

PSZOK obrazek symbolicznyW związku z zagrożeniem epidemiologicznym w naszym kraju uprzejmie  informujemy, iż Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych ( PSZOK ) zlokalizowany  w Stepnicy zostaje zamknięty do odwołania.

Prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość w tym trudnym dla nas wszystkich czasie. Harmonogram odbioru odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnych od mieszkańców gminy pozostaje bez zmian.

Andrzej Wyganowski

Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica

czytaj więcej » Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów zamknięty do odwołania

Akcja Honorowego Oddawania Krwi w Stepnicy

dodano: 2020-03-23 22:20:20

Uczestnicy zbiórki krwi w Stepnicy . link prowadzi do powiekszonej wersji zdjęcia. Piękny gest w pierwszy dzień wiosny tj.  21 marca 2019 r. poczynili niektórzy z nas  podczas akcji krwiodawstwa organizowanej w Stepnicy przez Ochotniczą Straż Pożarną. W akcji wzięło udział dokładnie 37 osób, z czego 32 oddały  krew. Łącznie zebrano 14 l i 080 ml tego życiodajnego płynu.  Jest to już kolejna tego typu akcja w naszej gminie, tym razem w obliczu koronawirusa wymagała zabezpieczeń, aby nikt z dawców nie był narażony na niebezpieczeństwo. I tu kierujemy bardzo serdeczne i podziękowania dla wszystkich, którzy nie bali się w takich okolicznościach w jakich się obecnie znajdujemy podzielić się bezcennym darem.

czytaj więcej » Akcja Honorowego Oddawania Krwi w Stepnicy

Uwaga !

dodano: 2020-03-17 12:52:04

logotyp ważnej informacji.

W celu zapewnienia pomocy osobom wymagającym wsparcia, w związku z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2, w szczególności osobom starszym, samotnym, niepełnosprawnym, które nie mogą liczyć na pomoc rodziny i sąsiadów Ośrodek Pomocy Społecznej w Stepnicy udzieli pomocy poprzez wykonywanie podstawowych, niezbędnych czynności np. zaopatrywanie osób w podstawowe produkty żywnościowe i higieniczne, wykupowanie niezbędnych leków, środków opatrunkowych oraz dostarczenie ciepłego posiłku, bez konieczności kontaktu z osobą, której świadczy się usługi.

W związku z powyższym uruchamiamy dyżur telefoniczny pod którym można zgłaszać zapotrzebowanie na ww. pomoc:

- w godzinach 07:30 do 15:30 pod nr tel. 91 418 85 21 wew. 32

- po godz. 15:30 pod nr tel. 721-714-424

Kierownik 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Stepnicy 

czytaj więcej » Uwaga !

Uwaga ważna informacja dla pacjentów przychodni Balticmed

dodano: 2020-03-17 11:22:18

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym spowodowanym wirusem sars-cov-2 wprowadzamy regulacje w funkcjonowaniu przychodni. Zmiany ustanowiono, aby uchronić nas wszystkich przed zakażeniem. Uprzejmie prosimy o ich uszanowanie.

Rejestracja do przychodni odbywać się będzie tylko telefonicznie.

Wszystkie wizyty, których brak realizacji nie grozi pogorszeniem stanu zdrowia ( czyli nie są pilne ) pacjenta będą przekładane

Wszystkie wizyty, o ile to możliwe, będziemy realizować

telefonicznie:   91 577 41 38

mailowo:          stepnica@balticmed.pl

(adresy e-mailowe i telefony dostępne również na stronie www.balticmed.pl w zakładce „kontakt” )  – także wystawianie recept i zwolnień.

Specjalnie dla naszych pacjentów uruchomiliśmy dwie infolinie, gdzie będą dla was dostępni lekarze w godzinach 8.00-18.00. Lekarz podczas konsultacji telefonicznej ma dostęp do waszej dokumentacji medycznej, może wystawić zwolnienie i receptę.

Infolinia internistyczna: 727 48 48 48

Infolinia pediatryczna:  792 70 46 16

W poczekalni przychodni jednocześnie mogą znajdować się maksymalnie 3 osoby. Proszę zachować odstęp min. 1,5m od innych pacjentów.

Podczas przebywania w przychodni prosimy zasłaniać usta w trakcie kichania i kaszlu oraz dezynfekować ręce przy pomocy obecnych w placówce bezdotykowych dozowników.

Do odwołania wstrzymane zostaje funkcjonowanie punktu w Łące – prosimy o kontakt z przychodnią w Stepnicy.

Przepraszamy za utrudnienia. Prosimy o wyrozumiałość. Najbliższe tygodnie są kluczowe pod względem ograniczenia epidemii i wprowadzone przez nas regulacje mają zapewnić możliwe najskuteczniejsze jej zahamowanie.

Zygmunt Gliński

Balticmed

czytaj więcej » Uwaga ważna informacja dla pacjentów przychodni Balticmed

Uwaga !

dodano: 2020-03-16 09:57:49

Komunikat

Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica

z dnia 16 marca 2020 r.

w sprawie zmiany pracy Urzędu Miasta i Gminy Stepnica

 

Na podstawie § 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego              (Dz. U. z 2020 r. poz. 433) wprowadzam:

z dniem 16 marca 2020 r. do odwołania ograniczenie funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy Stepnica poprzez zawieszenie bezpośredniej obsługi interesantów.

Ze względów bezpieczeństwa podczas epidemii koronawirusa należy ograniczyć przebywanie w miejscach publicznych - również w instytucjach. W trosce o dobro klientów, jak również pracowników ich obsługujących, sprawy w Urzędzie będą przyjmowane tylko w formie: telefonicznej, mailowej, przez ePUAP. Wnioski i pisma w wersji tradycyjnej można wrzucać do skrzynki ustawionej w wejściu do urzędu.    

Pracownicy Urzędu są do Państwa dyspozycji i służą pomocą używając tych form kontaktu.

KONTAKT TELEFONICZNY:

tel. 91 418 85 21

fax. 91 418 85 80

Spis telefonów do wszystkich komórek organizacyjnych Urzędu dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej  BIP  w zakładce kontakt:  http://bip.stepnica.pl/dokumenty/menu/36

KONTAKT ELEKTRONICZNY:

Adres skrytki podawczej na ePUAP: /3q8u1mx0rk/SkrytkaESP

E-mail: sekretariat@stepnica.pl

UWAGA!

Urząd Miasta i Gminy od dnia 16 marca  2020 r. do odwołania będzie zamknięty- bezpośredni kontakt w sprawach pilnych np. wydanie aktu zgonu tylko poprzez  przywołanie pracownika urzędu telefoniczne lub przez użycie dzwonka umieszczonego przy kracie wejściowej do urzędu.

czytaj więcej » Uwaga !