Rada Miejska

aktualizacja: 2017-11-28 09:02:23

Rada Miejska jest organem stanowiącym i kontrolnym gminy. Jej kadencja trwa 4 lata licząc od dnia wyboru.

Podstawy prawne i zakres działania Rady Miejskiej w Stepnicy określa Ustawa z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz ustawy i akty wykonawcze związane z działalnością administracji.

Organizację wewnętrzną oraz tryb pracy rady określa Statut Gminy Stepnica uchwalony Uchwałą Nr XVIII/178/09 Rady Gminy Stepnica z dnia 6 marca 2009 r. z późn. zm.

RADNI RADY MIEJSKIEJ W STEPNICY
KADENCJA 2014- 2018

 • Ryszard Ławicki - Przewodniczący Rady Miejskiej w Stepnicy  kontakt email: przewodniczacy-rada.miejska@stepnica.pl 
 • Alicja Idczak- Warchoł - Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Stepnicy do 31-12-2016 r.
 • Andrzej Nowak - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Stepnicy
 • Agnieszka Makowska - Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Stepnicy

Komisja ds. Gospodarki i Budżetu:

 1. Kleszcz Marek - Przewodniczący Komisji
 2. Krystyna Wrzosek  Zastępca Przewodniczącego Komisji
 3. Barbara Kierzynowska
 4. Aneta Meszyńska
 5. Andrzej Nowak
 6. Anna Potomska
 7. Rafał Strzelczyk

Komisja ds. Społecznych:

 1. Agnieszka Makowska - Przewodnicząca Komisji
 2. Teresa Mutkowska - Zastępca Przewodniczącego Komisji
 3. Aneta Dąbrowska
 4. Aurelia Foremniak
 5. Joanna Gidokeit
 6. Alicja Idczak-Warchoł do dnia 31-12-2016 r.
 7. Jacek Jacewicz
 8. Ryszard Ławicki
 9. Zdzisław Kędzierski

Komisja Rewizyjna:

 1. Anna Potomska - Przewodnicząca Komisji
 2. Aneta Dąbrowska –Zastępca Przewodniczącego Komisji
 3. Teresa Mutkowska
 4. Barbara Kierzynkowska
 5. Krystyna Wrzosek 

RADNI RADY MIEJSKIEJ W STEPNICY
KADENCJA 2010 - 2014

 • Ryszard Ławicki - Przewodniczący Rady Miejskiej w Stepnicy od dnia 20-05-2013 r.
 • Ewa Karmazyn - Przewodnicząca Rady Gminy Stepnica w okresie od 30-11-2010r. do 20-05-2013r.
 • Anna Potomska - Wiceprzewodnicząca Rady Miejksiej w Stepnicy
 • Andrzej Nowak - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Stepnicy

Komisja ds. Gospodarki i Budżetu:

 1. Kleszcz Marek - Przewodniczący Komisji
 2. Agnieszka Makowska - Zastępca Przewodniczącego Komisji
 3. Ewa Karmazyn
 4. Barbara Kierzynowska
 5. Andrzej Małańczak
 6. Andrzej Nowak
 7. Anna Potomska

Komisja ds. Społecznych:

 1. Elżbieta Weryszko - Przewodnicząca Komisji
 2. Teresa Mutkowska - Zastępca Przewodniczącego Komisji
 3. Aneta Dąbrowska
 4. Aurelia Foremniak
 5. Karol Kania
 6. Ryszard Ławicki
 7. Bogusław Nowak
 8. Jarosław Waluś

Komisja Rewizyjna:

 1. Agnieszka Makowska - Przewodnicząca Komisji
 2. Teresa Mutkowska
 3. Barbara Kierzynkowska
 4. Nowak Bogusław
 5. Jarosław Waluś