Informacja dla mieszkańców Gminy Stepnica

aktualizacja: 2018-10-17 13:49:15

Informacja dla miszkańców

W związku z pożarem jaki miał miejsce w sortowni odpadów Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami w Słajsinie, do którego oddawane są odpady z terenu Gminy Stepnica, przypomina się o ZAKAZIE umieszczania w pojemnikach tlących się popiołów.

Do pojemników na odpady zmieszane można wyrzucać popiół z pieca centralnego ogrzewania lub z kominka lecz tylko wówczas gdy jest wygaszony. W przeciwnym razie, żarzący się jeszcze popiół może w kontakcie z innymi odpadami wywołać pożar, a co za tym idzie, spowodować bezpośrednie zagrożenie zdrowia i życia oraz znaczne straty finansowe.

Z uwagi na okres zimowy i występowanie dużej ilości popiołów w odpadach prosi się o szczególną troskę i zachowanie w/w wymogów bezpieczeństwa przy wrzucaniu popiołu do pojemników.