Zachodniopomorska Karta RODZINY - Zachodniopomorska Karta SENIORA

aktualizacja: 2018-10-17 14:40:05

Zachodniopomorska Karta Rodziny i SenioraBurmistrz Miasta i Gminy Stepnica podpisał Porozumienie Partnerskie z Zarządem Województwa Zachodniopomorskiego, na mocy którego strony podejmą współpracę przy realizacji zadań dotyczących ZACHODNIOPOMORSKIEJ KARTY RODZINY i ZACHODNIOPOMORSKIEJ KARTY SENIORA.

Wsparciem Zachodniopomorskiej Karty Rodziny objęte są rodziny z minimum dwojgiem dzieci, z terenu województwa zachodniopomorskiego.

Program Zachodniopomorskich Kart Rodziny ma na celu poprawę sytuacji rodzin. Karta umożliwia korzystanie, na preferencyjnych warunkach, z katalogu ofert: kultury, edukacji, rekreacji, transportu i innych usług oferowanych przez partnerów Programu.
O wydanie Zachodniopomorskiej Karty Rodziny mogą ubiegać się:

  • małżonkowie prowadzący wspólne gospodarstwo domowe z minimum dwojgiem dzieci oraz dzieci (do 18 roku życia lub 26 roku życia w przypadku kontynuowania nauki, dożywotnio w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności);

  • rodziny zastępcze zamieszkałe pod wspólnym adresem;

  • rodzinne domy dziecka.

Karty wydawane są bezpłatnie.

Wsparciem Zachodniopomorskiej Karty Seniora objęte są osoby starsze zamieszkałe na terenie województwa zachodniopomorskiego. Karta umożliwia korzystanie, na preferencyjnych warunkach, z katalogu ofert: kultury, edukacji, rekreacji, transportu i innych usług oferowanych przez partnerów Programu. O Zachodniopomorską Kartę Seniora mogą ubiegać się osoby, które ukończyły 60 lat.

Karty wydawane są bezpłatnie.

Dodatkowe informacje dostępne są w Regulaminie wydawania i użytkowania Zachodniopomorskiej Karty Rodziny i Kary Seniora dostępnym na stronie internetowej http://rodzina.wzp.pl/zks/ oraz w tut. Ośrodku Pomocy Społecznej.

Bliższych informacji można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Stepnicy pok. nr 17
p. Marta Mela lub pod nr telefonu 91 4188521 w. 32.

Zachęcamy do przystąpienia do programu Zachodniopomorskiej Karty Rodziny i Zachodniopomorskiej Karty Seniora!

Informacje dostępne są również na stronie rodzina.wzp.pl

Druki do pobrania:

Regulamin Zachodniopomorskiej Karty Rodziny

Wniosek o wydanie Zachodniopomorskiej Karty Rodziny

Regulamin Zachodniopomorskiej Karty Seniora

Wniosek o wydanie Zachodniopomorskiej Karty Seniora

Wykaz ulg