Program stypendialny Stowarzyszenia "Przyjaciele Wydziału Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu"

aktualizacja: 2018-10-17 14:52:18

INFORMACJA

Stowarzyszenie Przyjaciele Wydziału Architektury Krajobrazu

Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

informuje o ufundowaniu stypendiów dla studentów I roku

 

więcej szczegółów na stronie internetowej http://www.woak.up.poznan.pl/absolwent/stowarzyszenie-przyjaciele-woak/790-program-stypendialny

Uchwałą Zarządu Stowarzyszenia "Przyjaciele Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu" z dnia 11 maja br. powstał Fundusz Stypendialny, którego celem jest finansowe wsparcie dla najzdolniejszych studentów pierwszego roku studiów - przyjetych w nowym roku akademickim 2018/2019, którzy uzyskali najwyższą średnią ocen na świadectwie maturalnym, a jednocześnie którzy ze względu na niskie dochody swoich rodzin mogą mieć trudności z pokryciem kosztów podjętych studiów i utrzymania się w Poznaniu.

Szczegółowe zasady przyznawania stypendiów dostępne są na stronie Stowarzyszenia.