Krzyż Stulecia Związku Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej

aktualizacja: 2018-10-17 10:16:43

Burmistrz z członkami związku inwalidów wojennych. Link prowadzi do powiekszonej wersji zdjecia.10 października 2018 r. na ostatnią sesję Rady Miejskiej w Stepnicy kadencji 2014-2018 przybyli przedstawiciele Szczecińskiego Oddziału Związku Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej w Szczecinie w osobach p. Ryszard Wolski Prezes Zarządu Oddziału ZIWRP, p. Stefan Ćmielewski Prezes Zarządu Okręgu ZIWRP w Szczecinie i p. Henryk Jankowski Członek Zarządu. Zarząd Główny ZIWRP uhonorował na wniosek Zarządu Okręgowego - Gminę Stepnica Krzyżem Stulecia ZIWRP. Delegaci wręczyli na ręce Pana Burmistrza medal, dziękując za stałą pomoc w organizacji wyjazdów integracyjnych członków ich związku. Pan Stefan Ćmielewski podkreślił indywidualność medalu oraz wagę pomocy, jaką otrzymują ze strony władz gminy Stepnica.

Pan Burmistrz Andrzej Wyganowski w podziękowaniu za medal wymienił wszystkich tych, którzy pomogli w organizacji przyjazdu członków związku do Stepnicy.

Po wyczerpaniu porządku obrad Burmistrz podziękował wszystkim radnym za pracę w tej kadencji i wraz z życzeniami wręczył obecnym na sesji radnym pamiątkowe publikacje.

Galeria zdjęć