Dofinansowanie wymiany pieców i termomodernizacji budynków

aktualizacja: 2019-07-12 14:51:53

informacja o naborze wniosków Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica informuje o zamiarze przystąpienia do Zachodniopomorskiego Programu Antysmogowego,
Wymiana pieców 
W przypadku otrzymania przez Gminę Stepnica dofinansowania w w/w Programie mieszkańcy naszej gminy będący:
- właścicielem domów jednorodzinnych,
- właścicielem mieszkań w domach wielorodzinnych,
- najemcą mieszkań w domach wielorodzinnych (posiadający tytuł do lokalu mieszkalnego oraz prawo do dysponowania lokalem na cele projektu w okresie realizacji i trwałości projektu),
będą mogli otrzymać wsparcie w wysokości 7 500 zł – kwota ryczałtowa na jedno indywidualne gospodarstwo domowe na zastąpienie zlikwidowanego źródła ciepła (pieca/kotła węglowego) nową jednostką wytwarzania energii cieplnej (w pierwszej kolejności na jednostkę wytwarzającą energię ze spalania gazu, dotyczy to obszarów zgazyfikowanych, tam gdzie korzystanie z energii gazowej jest uzasadnione ekonomicznie, a w drugiej kolejności inne źródła ciepła spełniające normy).
Osoby fizyczne zainteresowane przystąpieniem do w/w działania proszone są o wypełnienie ankiety

 

Wymiana pieca + termomodernizacja budynku 

W przypadku otrzymania przez Gminę dofinansowania w  ramach  Zachodniopomorskiego Programu  Antysmogowego osoby fizyczne będące:

 
- właścicielem budynku jednorodzinnego wolnostojącego,
 
- właścicielem budynku jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej,
 
- właścicielem budynku jednorodzinnego w zabudowie szeregowej lub grupowej
 
na terenie gminy Stepnica, będą mogły uzyskać wsparcie na:
 
- częściową termomodernizację budynku jednorodzinnego wraz z zastąpieniem zlikwidowanego źródła nową jednostką wytwarzania energii cieplnej (w pierwszej kolejności na jednostkę wytwarzającą energię ze spalania gazu, dotyczy to obszarów zgazyfikowanych, tam gdzie korzystanie z energii gazowej jest uzasadnione ekonomicznie, a w drugiej kolejności inne źródła ciepła spełniające normy).
 
Wysokość wsparcia – kwota ryczałtowa 25 000 zł.
 
- pełną termomodernizację budynku jednorodzinnego wraz z zastąpieniem zlikwidowanego źródła nową jednostką wytwarzania energii cieplnej (w pierwszej kolejności na jednostkę wytwarzającą energię ze spalania gazu, dotyczy to obszarów zgazyfikowanych, tam gdzie korzystanie z energii gazowej jest uzasadnione ekonomicznie, a w drugiej kolejności inne źródła ciepła spełniające normy).
 
Wysokość wsparcia – kwota ryczałtowa 50 000 zł.
 
Do wsparcia finansowego będą kwalifikowały się wyłącznie zgłoszenia, które poza termomodernizacją budynku zakładają zastąpienie zlikwidowanego źródła ciepła nową jednostką wytwarzania energii cieplnej.
 
Osoby fizyczne zainteresowane przystąpieniem do w/w działania proszone są o wypełnienie ankiety 

Osoba do kontaktu:

Maciej Herman Tel 91 4188521 wew 30, e-mail fundusze@stepnica.pl