Zapraszamy mieszkańców Gminy Stepnica na bezpłatne szkolenia z zakresu rozwoju kompetencji cyfrowych

aktualizacja: 2020-10-19 13:09:00

Gmina Stepnica otrzymała dofinansowanie na realizację projektu grantowego pn. ,,Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego". Projekt będzie realizowany ze Stowarzyszeniem Centrum Animacji Młodzieży w Goleniowie.

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa zachodniopomorskiego poprzez realizację 24 szkoleń dla 288 osób w Gminie Stepnica z zakresu rozwoju kompetencji cyfrowych.

Osoby, które ukończyły 25 rok życia mogą uczestniczyć bezpłatnie tylko w jednym
z 7modułów szkoleniowych:

1. Rodzic w Internecie,

2. Mój biznes w sieci,

3. Moje finanse i transakcje w sieci,

4. Działam w sieciach społecznościowych,

5. Tworzę własną stronę internetową (blog),

6. Rolnik w sieci,

7. Kultura w sieci.

Każde szkolenie trwać będzie 16 godzin (2 dni x 8 godzin). Szkolenia odbywać się będą w sołectwach w zależności od zebranych grup uczestników (1 moduł szkoleniowy - 12 osób). Gmina Stepnica zapewni w ramach szkoleń opiekę instruktora, materiały szkoleniowe, sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu, serwis kawowy i obiad. Każdy z uczestników otrzyma certyfikat ukończenia szkolenia.

Dokumenty rekrutacyjne można pobierać i składać:

- w Urzędzie Miasta i  Gminy w Stepnicy, ul. T. Kościuszki 4, 72-112 Stepnica, pok. nr 15 oraz na stronie: www.stepnica.pl

- w Stowarzyszeniu Centrum Animacji Młodzieży w Goleniowie, ul. Matejki 3c, 72-100 Goleniów oraz na stronie: www.cam.org.pl

Formularze zgłoszeniowe można składać do osiągnięcia limitu osób. Liczy się kolejność zgłoszeń. Przewidywany termin rozpoczęcia i zakończenia szkoleń: sierpień – październik 2020 r.

Dodatkowych informacji na temat projektu udzielają:

- Jarosław Gruszczyński - Koordynator Projektu, tel. 721 714 424,

e-mail: dyrektor@mgops.stepnica.pl  

- Paweł Nowak - Prezes Stowarzyszenia CAM, tel. 693 162 181,

e-mail: camgoleniow@gmail.com

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania

regulamin naboru

dane uczesnika indywidualnego

oświadczenie o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym odbiorcy ostatecznego

oświadczenie o niepełnosprawności

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020