Ankieta Potrzeb Młodzieży

aktualizacja: 2021-10-07 12:40:41

plakat z kodem QR i adresm strony pod któym znajduje się ankieta. Przedstawiamy Państwu zapowiadaną wcześniej anonimową ankietę, którą może wypełnić każdy chętny młody mieszkaniec, naszej gminy. Ankieta przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży od 4 klasy szkoły podstawowej, do 25 roku życia. Uczniom naszych szkół podstawowych wypełnienie ankiety zostanie umożliwione w szkołach.

Chcemy się dowiedzieć z jakimi problemami w przestrzeni publicznej zmagają się młodzi ludzie, jakie są ich oczekiwania, co według nich należałoby zmienić,  co funkcjonuje dobrze, a co źle? Ankieta obejmuje wiele sfer  życia w Gminie Stepnica. Począwszy od kultury, skończywszy na turystyce i nie pomija też tematyki nauki zdalnej.  

 Ankieta dostępna jest od 1 do 25  września   na stronie ankietastepnica.pl  , przekierowanie do ankiety następuje również po zeskanowaniu dostępnego na plakacie kodu QR.

Zapraszamy Was do wypełnienia ankiety!